Moms

(Photo: European Commission)

En skatt som er lagt til prisen på butikkvarer og prisen for de fleste tjenesteytelser.

Alle medlemsland i EU skal ha en momssats mellom 15% og 25% på alle produkter og tjenester med få unntakelser fra denne regel.

1 % av momsgrunnlaget betales som bidrag til EU og utgjør en del av EUs såkalte "egne ressurser" eller "egne inntekter".

Notater

Beslutninger på EU-nivå om beskatning krever enstemmighet.

Linker

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s10000.htm