EUs medlemstater

(Photo: EUobserver.com)

Siden 1. mai 2004 har EU bestått av 25 medlemsstater. EU skal respektere medlemstatenes nasjonale identitet.

Medlemstatene skal respektere EUs beslutninger og er bundet av et lojalitetsprinsipp. Konflikter mellom medlemsland og EU avgjøres av Unionens myndigheter, herunder EU-Domstolen. EU-Forfatningen gir landene mulighet for å melde seg ut av EU med 2 års varsel.

Linker

Se også Ansøkerland.

Linker til medlemsstatenes regjeringers hjemmesider:

Belgia: http://www.belgium.fgov.be

Kypros: http://www.cyprus.gov.cy/

Det Forenede Kongerike: http://www.gov.uk

Danmark: http://www.stm.dk

Estland: http://www.riik.ee/et/

Finland: http://www.valtioneuvosto.fi

Frankrike: http://www.premier-ministre.gouv.fr

Hellas: http://www.government.gr

Irland: http://www.irlgov.ie

Italia: http://palazzochigi.it

Lettland: http://www.am.gov.lv/lv/

Litauen: http://www.lrv.lt/

Luxembourg: http://www.gouvernement.lu

Malta: http://www.gov.mt/

Nederland: http://www.regering.nl

Polen: http://www.kprm.gov.pl/

Portugal: http://www.portugal.gov.pt

Slovenia: http://www.sigov.si/vrs/ang/index-ang.html

Slovakia: http://www.vlada.gov.sk/english/

Spania: http://www.la-moncloa.es

Sverige: http://www.regeringen.se

Tjekkia: http://www.czech.cz/

Tyskland: http://www.bundesregierung.de

Ungarn: http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en

Østerrike: http://www.austria.gv.at