EU-Forfatningen

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Konventet om fremtidens Europa har produsert et utkast til en EU-Forfatning som skal erstatte de eksisterende EU- og EF-traktater.

EU-Forfatningen ble vedtatt ved konsensus i konventet ved toppmøtet i Thessaloniki i Hellas den 20. juni 2003. Til den hadde man tilføyet en mindretallsuttalelse fra den euroskeptiske intergruppe Democracy Forum.

EU-Forfatningen er oppdelt i 4 deler:

Som det er nå, kan et land tre ut av EU hvis det vedtas ved enstemmighed. EU-Forfatningen har en klausul som tillater at et medlemsland trer ut, etter at de har forhandlet en avtale med EU. De kan også gjøre det av egen vilje etter 2 år.

Fremtiden

Regjeringskonferansen har forhandlet om dette utkastet til en EU-Forfatning siden oktober 2003. Den 18 Juni 2004 underskrev alle medlemsstater og ansøkerland. Nå skal EU-Forfatningen ratifiseres gjennom de nasjonale parlamenter eller ved folkeavstemning, og vil sikkert tre i kraft omkring 2006.

Linker

http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN

En leservennlig utgave av EU-Forfatningen kan downloades på: http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf

Mindretallsuttalelsen: http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816