Den leservennlige utgave av
EU-Forfatningen, som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004
 

Inneholder ordforklaringer i margen, innholdsfortegnelse samt understrekninger av sentrale steder i teksten som ble underskrevet
d. 29. oktober 2004

PDF Downloads (på dansk):

Se også: Euratom reader-friendly (pdf) (på engelsk)

PowerPoint presentasjon av EU-Forfatningen:

PowerPoint-presentasjon av EU-Forfatningen (ppt)
Presentasjon av EU-forfatningen (pdf)

(på dansk)


Leservennlige emneblad som inneholder artikler fra EU-Forfatningen på engelsk (pdf):