Om EUABC.com

EUABC.com har to formål:

EUABC.com er en kort, lett tilgjengelig internettordbok, som kan hjelpe deltagere i debatten.

Hensikten er at ordboken skal utvikle seg med hjelp fra brukerne.

Du er MEGET velkommen til å komme med kritikk eller påpeke feil og manglende ord.

Hvis et ord mangler, eller hvis du ønsker at noe blir rettet, kan du sende en e-mail til editor@euabc.com.

Ordboken oppdateres regelmessig.

© 2003 – Alle rettigheter forbeholdes