Velkommen til EUABC.com

Nytt i EUABC:
Den leservennlige utgave av EU Forfatningen

EUABC.com - En ordbok om EU for internettbrukere

Dette er en internett ordbok som gir deg presise og lett forståelige forklaringer på de fleste av de ord, faguttrykk og definisjoner, som brukes i EU-debatten. Du vil også kunne benytte en lang rekke nyttige linker i forbindelse med oppslagsordene.

Denne ordboks formål er å informere folk om den debatt som foregår omkring Europas fremtid.

Ordbogen dekker de fleste sentrale termer i forbindelse med EU-emner som gir anledning til politiske diskusjoner, kontroverser og offentlig debatt i alle land.

Føderalister som går inn for en demokratisk forbundsstat, vil kunne finne argumenter og forklaringer som både er for og imot ytterligere europeisk integrasjon. Og på samme måte vil EU-skeptikere og EU-realister kunne finne forklaringer, som bekrefter deres tvil angående EU, samtidig som de kan se føderalistenes motargumenter til de samme emner.

Med vennlig hilsen
Jens-Peter Bonde, Juni 2004.