Konventet om fremtidens Europa

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Ved toppmøtet i Laeken i desember 2001 besluttet man å nedsette et særlig Konvent, som skulle forberede etterfølgeren til Nice-traktaten.

Konventet var sammensatt av 16 medlemmer fra EU-Parlamentet, 32 fra de nasjonale parlamenter, 15 fra de nasjonale regjeringer, og to medlemmer fra Kommisjonen.

Ansøkerlandene, herunder Tyrkia, er representert med 26 medlemmer fra deres nasjonale parlamenter og 13 fra deres regjeringer.

Konventets president var Giscard d'Estaing, sammen med den tidligere italienske statsminister Giuliano Amato, og den tidligere belgiske statsminister Jean-Luc Dehaene som visepresidenter. Giscard d'Estaing var i tillegg formann for Konventets innflytelsesrike Presidium, som satte dagsordenen, skrev konklusjonene og etablerte Konventets arbeidsgrupper.

Alle medlemmer hadde en suppleant som hadde adgang til det relevante møtelokale, men som kun hadde lov til å tale når det gyldige medlem var fraværende. I tillegg satt observatører med i møtene.

Linker

Se også EU-Forfatningen.

http://www.bonde.com/index.phtml?aid=10110

http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=DA