Giscard d'Estaing, Valéry (1926 - )

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

Frankrikes president fra 1974 til 1981. Formann for Det Europeiske Konvent om Europas Fremtid.
Han fikk etablert Det Europeiske Råd som en EU-institusjon og arbeidet tett sammen med den tyske sosialdemokratiske kansler, Helmut Schmidt, for å fremme Den Økonomiske og Monetære Union. I tillegg introduserte han det europeiske rettsområde. I åtte år var han formann for den internasjonale Europabevegelse. I desember 2001 ble han utnevnt til formann for Det Europeiske Konvent og var dermed ansvarlig for utarbeidelsen av en EU Forfatning. Giscard d'Estaing var som medlem av EU-Parlamentet leder av den liberale gruppe i Parlamentet fra 1989. I 1991 sluttede han sig til de kristelige demokrater i PPE-DE-Gruppen.

Linker

http://european-convention.eu.......idium.asp?lang=DA&Content=