EU-Parlamentet

EU Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

EU-Parlamentet er en forsamling som representerer borgerne i EU. Siden 1979 har det vært valgt ved direkte valg hvert femte år.

Plassene fordeles til medlemsstatene i forhold til deres befolkningstall. EU-Parlamentet behandler Kommisjonens lovforslag, og deltar sammen med Rådet i den lovgivende prosess.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen vil gi EU-Parlamentet det siste ord over alle utgiftstyper, idet forskjellen mellom obligatoriske og ikke-obligatoriske utgifter oppheves.

EU-Parlamentet får også innflytelse på flere områder gjennom utvidelsen av områdene hvor den felles beslutningsprosedyre gjør seg gjeldene. Den felles beslutningsprosedyre kommer nå til å hete alminnelig lovgivningsprosedyre.

Linker

http://www.europarl.eu.int