Budsjett

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

EU-Kommisjonen utarbeider et utkast til budsjettet, som blir besluttet av Rådet og EU-Parlamentet. Ministrene i Rådet har siste ord med hensyn til de såkalte obligatoriske utgifter som fortrinnsvis anvendes på landbruksbudsjettet.

EU-Parlamentet har siste ord i forhold til de ikke-obligatoriske utgifter, som dekker de fleste andre områder.

Det har vært flere konflikter om klassifiseringen av utgifter. Dette har resultert i at EU-Parlamentet har fått mer makt over årene. Ikke-obligatoriske utgifter har blitt forøket fra 8% av budsjettet på 70-tallet til 58% i 2003. Klassifikasjonen besluttes i dag gjennom en inter-institusjonell avtale.

Inntektssiden av budsjettet blir utelukkende avgjort av Rådet, gjennom tollsatser, landbruksavgifter, bøter, 1% av momsgrunnlaget samt et BNP relatert bidrag.

Man har fastsatt et loft for EU’s totale inntekt (egne resurser), og denne skal være under 1,27% av det totale BNP. Budsjettet kan kun gå over 1,27% ved en enstemmig avtale mellom medlemslandene.

Fremtiden

EU-Forfatningen har foreslått at man går vekk fra å skille mellom obligatoriske og ikke-obligatoriske utgifter. Dermed gir man EU-Parlamentet det siste ord i forhold til alle utgifter, mens Rådet fortsatt får det siste ord med hensyn til EU’s inntekter.

Linker

http://europa.eu.int/pol/financ/index_da.htm

Se også pdf-fil om Budsjett, Budsjettkontroll og Svindel på engelsk:

http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf