Ratifisering

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratifisering er en offisiell godkjennelse av en tekst som allerede er akseptert. Traktater skal ratifiseres av medlemsstatene i overensstemmelse med deres respektive forfatning/grunnlov. Traktater ratifiseres enten ved en flertallsavstemning i det nasjonale parlament eller ved en folkeavstemning.

Selv når en traktat har blitt underskrevet på vegne av en stat eller noen stater, er den ikke juridisk bindende før alle statene som har underskrevet, har ratifisert den.

Fremtiden

Mange medlemmer av EU-Konventet har foreslått at vedtakelsen av en EU-Forfatning bør følges opp av en folkeavstemning i hvert medlemsland, før den kan ratifiseres. Med hensyn til fremtidige forfatningsendringer foreslår EU-Forfatningen at hvis en medlemsstat etter to år ikke har ratifisert en forfatningsendring, skal det Europeiske Råd møtes og diskutere situasjonen (IV-7), og finne en politisk løsning. Samme formulering er tilknyttet forfatningen som politisk erklæring, idet art. IV-7 ikke vil ha noen effekt før forfatningen er ratifisert.

Linker

Se også Avstemninger og Ratifikasjonsinstrumenter