Ind/Dem Gruppen

(Photo: Independence / Democracy Group)

Gruppen for Selvstendighet og Demokrati (Ind/Dem) ble opprettet i 2004 som etterfølger etter EDD Gruppen. Gruppen rommer EU kritikere, EU skeptikere og EU realister. Gruppen er generelt imot sentralisering av EUs makt, og arbeider for mer demokrati og gjennomsiktighet i EU. Den fløy i gruppen som primært arbeider for selvstendighet, inkluderer motstandere av EU som UKIP.

 

Ind/Dem Gruppen samler 37 MEP (Member of the European Parliament): Tsjekkia (1), Danmark (1), Hellas (1), Frankrike (3), Irland (1), Italia (4), Nederland (2), Polen (10), Sverige (3) og Storbritannia (11).  

 

Ind/Dem Gruppen ledes av parlamentarikerne Jens-Peter Bonde (Danmark) og Nigel Farage (Storbritannia).

 

Link:

http://www.europarl.ep.ec/ind_dem/default.html