EDD-Gruppen

(Photo: EDD)

Gruppen for Demokratienes og Mangfoldighetens Europa i EU-parlamentet. Gruppen har nå blitt etterfulgt av gruppen for Selvstendighet/ Demokrati (Ind/Dem).

 

EDD-gruppen hadde 18 EU-skeptiske og EU-realistiske medlemmer fra 4 land og forskjellige observatører fra Polen. Gruppen forente 2 hollandske protestantiske partier, United Kingdom Independence Party, det franske CPNT, 3 franske suverenister, og den danske JuniBevægelse. EDD-gruppen ble ledet av Jens-Peter Bonde som formann, og Hans Blokland og Yves Butel som med-formenn.