Democracy Forum

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

I Konventet ble en opposisjonsgruppe av EU-skeptikere og eurorealister etablert. De foreslo et alternativt traktatforslag, hvor felles EU-lover også vedtas av de nasjonale parlamenter.

Utkastet ble vedheftet Konventets forslag til en EU-Forfatning som en mindretallsuttalelse fra 8 medlemmer og stedfortredere.

Ifølge forslaget på 15 punkter skulle hvert nasjonale parlament utpeke sin egen kommissær, som etter møtene i Kommisjonen i Brussel også skulle delta i møtene i det nasjonale parlaments Europautvalg.

Democracy-Forum hadde et delt formannskap mellom Jens-Peter Bonde, David Heathcoat-Amory og Jan Zahradil.

Linker

http://www.democracy-forum.com

Mindretalsudtalelsen: http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816