Europeiske valg

(Photo: Notat)

Hvert femte år avholdes direkte valg til EU-Parlamentet i alle medlemsstatene. I 2004 ble EU-valget avholdt mellom den 10.- og den 13. juni sammen med en rekke folkeavstemninger om EU-Forfatningen.

Noter