Juridisk person

På nåværende tidspunkt har De Europeiske Fellesskaper "status som juridisk person" og dermed kompetanse til å representere alle EU-medlemsstater ved inngåelse av bindende internasjonale avtaler. Dette er ikke tilfellet for Den Europeiske Union.

Fremtiden

EU-forfatningen foreslår at hele Unionen får status som juridisk person, og at oppdelingen av spørsmål i første, anden og tredje søyle, jf. Maastricht-traktaten, avskaffes.

Dette vil gjøre EU til et uavhengig internasjonalt organ, som kan sidestilles med medlemsstatenes tradisjonelle status. Det vil bety at EU sett utenfra vil fremstå som en stat.

Linker

http://register.consilium.eu.i......nt/pdf/en/02/cv00/00305en2.pdf