Søyler

Et bilde som ofte blir brukt til å beskrive EUs struktur er at den hviler på 3 søyler.

Visse emner fra de to mellomstatlige søyler blir gradvist flyttet fra det nasjonale til det overnasjonale nivå, hvor de styres av overnasjonale EU-lover.

Fremtiden

Med EU-forfatningen foreslår man en avskaffelse av EU-strukturen med de tre søyler. Det vil bringe de to mellomstatlige søyler inn under fellesskaps søylen og gjøre EU til en samlet juridisk person.

EU kan så blive en full internasjonal aktør i sin egen rett, som kan inngå selvstendige avtaler med andre stater på de områder, hvor EU bestemmer lovgivningen for EU-landene.