NATO

NATO flag (Photo: NATO)

Forsvarsorganisasjon kjent under forkortelsen som kommer fra "North Atlantic Treaty Organisation". Hovedkvarter i Brussel mellom flyplassen og EU-institusjonene. Omfatter 26 medlemsland, herunder USA og Canada.

Notater

Fremtiden

EU-forfatningen legger opp til tette bånd mellom EU og NATO, hvor EU skal styre og utgjøre en europeisk søyle i NATO og samtidig selv kunne delta i militære aktiviteter uten beslutning i NATO eller FN.

Særlig Frankrike arbeider for en uavhengig europeisk forsvarspolitikk, som bekymrer USA.

EU-forfatningen foreslår å ta med en særlig protokoll om gjensidig forsvar som bilag.

Linker

Se også Forsvar.

http://www.nato.int/