Tiltredelse

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

For å bli medlem av EU, skal tiltredende medlemsland underskrive en tiltredelsestraktat. På denne måten underskrev ti nye medlemsland en tiltredelsestraktat i Athen den 16. april 2004, og ble medlemmer av EU den 1. mai 2004.

Tiltredelsestraktaten angir at det nye medlemsland har samme rettigheter og plikter som de nåværende medlemsland. Noen forpliktelser vil kun tre i kraft etter tiltredelsesakten, disse unntakelser beskrives i spesielle protokoller. Tiltredelsestraktatene og tiltredelsesakten skal vedtas enstemmig av de gamle medlemsstater og av hver nye medlemsstat.

Alle søkerlandene, unntatt Kypros, har holdt folkeavstemning før ratifiseringen. Hvis et land ikke ratifiserer, vil medlemmer av EU-parlamentet (stemmene i forhold til kvalifisert flertall m.m.) endres proporsjonalt eller teknisk uten nye forhandlinger mellom alle medlemsstatene. Det lovlige grunnlaget for disse endringer er innsatt i tiltredelsesakten.

Notater

Linker

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_da.html

http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/cig/g4000t.htm#t8