Dobbelt flertall

Amsterdam-traktaten forutså avstemninger med "dobbelt flertal" i Ministerrådet. Det betyr at stemmene først skal opptelles etter den vanlige måte for kvalifisert flertall, og deretter etter landenes folketall.

Denne modell ble innført før utvidelsen som et middel mod større samlet stemmeinnflytelse for de mange små medlemsland. Den alternative modell var å øke de store landes stemmevekter. Med Nice-traktaten ble begge modeller anvendt samtidig.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at en avgjørelse med kvalifisert flertall krever et flertall på 55% av medlemsland, som også representerer 65% av EU-befolkningen. De fire største medlemsland kan derfor blokkere en beslutning, som måtte ønskes av 21 andre medlemsland i et EU med 25 land. Dette forventes å tre i kraft fra 2009.

Linker

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/cig/g4000d.htm#d5