Kvalifisert flertallsavstemning, QMV

Simpelt flertall krever mer enn 50 % av de avgitte stemmer.

Absolutt flertall krever mer enn 50 % av stemmene til samtlige mandater, uansett hvor høyt antallet av avgitte stemmer er.

Beslutninger med kvalifisert flertall i Ministerrådet krever for tiden et flertall på 232 ut av 321 stemmer. Medlemslandenes stemmer er vektet.

Notater

Fremtiden

Fra 2007, i et EU med 27 land, forestiller man seg at et kvalifisert flertall krever 258 ut av 345 stemmer. Dette betyr at et flertall på 55% av landene først skal være enige. Dernest skal flertallet representere 65 % av alle EU-landenes innbyggere. Minst 4 land er nødvendig for å blokkere en beslutning, mens 15 land skal bakke opp om en beslutning for at den blir vedtatt.

At man tar høyde for befolkningens størrelse vil særlig gagne de store landene. Mens prinsippet om "et land en stemme" gagner de små land. Dette systemet gjør det lettere å treffe beslutninger. Det er nødvendig med 72 % av medlemslandene, som representerer 65 % av befolkningen, hvis et forslag ikke er stilt av Kommisjonen.

Linker