Absolutt flertall av medlemmene

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Normalt vedtar EU-Parlamentet beslutninger ved et simpelt flertall av de medlemmer som deltar i en avstemning. I andre tilfeller, f.eks. ved den felles beslutningsprosedyre, vedtas en beslutning ved et flertall av Parlamentets medlemmer. Dette kalles absolutt flertall.

Et absolutt flertall krever 367 stemmer ut av Parlamentets 732 medlemmer.

Notater

Linker

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_da.htm