Folkeavstemning om den nye forfatningstraktat

Både Euro-føderalister (tilhengere av en EU-forbundsstat) og EU-skeptikere har krevd folkeavstemning om den foreslåtte forfatning i alle EU-land. Giscard d`Estaing har også støttet bruken av folkeavstemninger.

I Juni 2004 regnet man med at i hvert fall 9 land ville avholde en folkeavstemning om EU-Forfatningen. En kampanjegruppe, Initiativ- og Referendum Instituttet (IRI), forlanger at man skal holde folkeavstemning om forfatningen i samtlige EU-land på samme dag.

For land hvor nasjonale forfatninger ikke tillater bindene folkeavstemninger, ønsker IRI-kampanjen at man avholder rådgivende folkeavstemninger.

Linker

Se også folkeavstemninger om tiltredelse av EU.

www.EU04.com

http://www.iri-europe.org/

http://www.europeanreferendum.org/