Superkvalifisert flertall

EU-Kommisjonen har foreslått at traktater og meget viktige forfatningsmessige beslutninger skal kunne endres ved en ny form for beslutningstakning som ligger et sted mellom kvalifisert flertall og enstemmighet.

EU-Kommisjonen foreslår at 5/6 av medlemslandene skal kunne vedta en endring. Medlemsland som ikke kan anerkjenne slike endringer, vil da kunne utelukkes fra EU-medlemskapet.
Et superkvalifisert flertall kan også være 90% eller et annet tall, som ligger høyere enn de 71,26%, som i dag defineres som kvalifisert flertall.

EU-Forfatningen foreslår at et superkvalifisert flertall skal bestå av 72% av medlemsstatene (65 % av befolkningen i EU). Superkvalifisert flertall vil bli benyttet, når Rådet eller det Europeiske Råd skal treffe beslutninger, som ikke først har blitt foreslått av Kommisjonen eller utenriksministeren.