Corpus Juris

I 1997 foreslo en rapport fra en gruppe juridiske eksperter et felles europeisk rettsområde, med felles straffelov og en EU-anklager.

Noter

Linker

Se også bestemmelsene om Eurojust i Nice-traktaten.