Unionsborgerskap

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Unionsborgerskapet ble opprettet med Maastricht-traktaten i 1993. Unionsborgerskapet står over det nasjonale statsborgerskap på samme måte som for eksempel det tyske statsborgerskap står over det bayerske. Bayerne vil i EU have tre borgerskaper, et bayersk, et tysk og et EU-borgerskap.

Fremtiden

EU-Forfatningen har foreslått et dobbelt statsborgerskap, så EU borgere vil være både nasjonale statsborgere og EU-statsborgere.

Linker

http://europa.eu.int/comm/archives/abc/cit3_da.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/s18000.htm