Agenda 2000

(Photo: European Commission)

En viktig overskrift i forhandlingene om utvidelsen av EU. Agenda 2000 er et utkast som Kommissjonen fremla i 1997, og omhandler utgiftene opp til utvidelsen (2000-2006). Utkastet ble vedtatt på EU-toppmøtet i Berlin i 1999.

Tallene ble endret på toppmøtet i København desember 2002, hvor man fastsatte den endelige avtale for utvidelsen.

Linker

Se også København kriteriene.

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm