Forbrukerpolitikk

The EU has set minimum consumer protection policies that must be enforced. (Photo: Lis Lak)

Forbrukerpolitikk blir besluttet ved kvalifisert flertall i Rådet og ved den felles beslutningsprosedyre i EU-Parlamentet.

Medlemslandene kan fritt innføre høyere beskyttelsesnivåer enn EUs felles minimumsregler, men de nasjonale regler skal følge reglene og prinsippene for det indre marked. Enhver konflikt kan endelig bli avgjort av EU-Domstolen i Luxembourg.

EU’s kompetanse på forbrukerområdet er fastlagt i art.153 TEF. Forbrukerpolitikken i EU skal fremme forbrukernes interesser og beskytte deres helse, sikkerhet og økonomiske interesser, gjennom å forbedre informasjon, utdannelse og egen organisering. Tiltak kan enten vedtas som en del av gjennomførelsen av det indre marked eller som supplement til eller koordinasjon av nasjonale tiltak.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår nå forbrukerbeskyttelse som en delt kompetanse, hvor vedtakelse av en EU-lov fortrenger retten til å være lovgivende nasjonalt på området.

Linker

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_da.htm

http://europa.eu.int/pol/cons/index_da.htm