Delt kompetanse

Delt myndighet betyr normalt at to forskjellige beslutningstagere deler retten til å treffe beslutninger.

Når EU og dets medlemsland begge kan regulere et emne, mister medlemslandet adgangen til å være lovgivende på området når en lov blir vedtatt av EU.

EU-lovgivning erstatter ikke bare nasjonal lovgivning med et annet innhold. Den fjerner selve retten til å være lovgiver på lovens område.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår i Art. I-13 at følgende områder blir en delt myndighet: det indre marked, området med frihet, sikkerhet og rettferdighet, landbruk og fiskeri (unntatt bevarelse av havets biologiske ressurser), transport og trans europeiske nett, energi, sosial- og arbeidsmarkedspolitikk for så vidt angår aspektene i del III, økonomisk, sosial og territorial samhørighet, miljø, forbrukerbeskyttelse, felles sikkerhetsproblemer på folkehelse området.

Linker

Se også Kompetansekategorier og Konventets arbeidsgruppe.