Lufttransport

(Photo: European Commission)

EU ønsker å regulere deler av lufttransporten. Man planlegger å opprette et uavhengig europeisk agentur for luftfart og sikkerhet, samt felles regler for sivil luftfartssikkerhet. Man har også forberedt et utkast til regler for uhellsovervåkning og kompensasjon, ansvar i forbindelse med uhell, plassfordeling på flyplasser, forsikring i luftfartssektoren, støyforurensning og urettferdig prissetning.

I 2002 forbød EU-Domstolen tosidede (bilaterale) avtaler mellom medlemslandene og USA, og ba om at EU opprettet en felles avtale med tredjeland.

Fremtiden

EU-Kommissjonen ønsker å opprette et felles europeisk luftrom.

Linker

Se også Eurocontrol.