Europeiske Fellesskaper, EF

The Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Tre fellesskaper utgjør det overnasjonale Europeiske Fellesskap (EF):

De tre fellesskapers institusjoner ble lagt sammen i fusjonstraktaten fra 1967, men de tre fellesskaper forble selvstendige juridiske enheter.

Det Europeiske Økonomiske Fellesskap ble forkortet til det Det Europeiske Fellesskap med Maastricht-traktaten fra 1992. Man var imidlertid allerede fra 1973 begynt å si EF i stedet for EØF.

Maastricht-traktaten skapte også den Europeiske Union (EU) ved å sammenkjede de overnasjonale deler av fellesskapene med mellomstatlige områder som den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og området for rettslige- og indre anliggender.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår, at man fusjonerer EF og EU til én politisk organisasjon. Denne Union skal dekke alle samarbeidets områder og gi EU status som en fuldgyldig juridisk person som kan forhandle og inngå internasjonale avtaler om alle EU-emner på Unionens vegne.