Europeiske Atomenergi fellesskap, Euratom eller EAEC

(Photo: EU Commission)

Opprettet samtidig med Romatraktaten (1957). Trådte i kraft 1. januar 1958.

Euratom var det administrative agentur for det Europeiske Atomenergi Fellesskap, som var basert på den Europeiske Atomenergi Traktat.

Fremtiden

Euratom traktaten foreslås tilknyttet [w draft_constitution]EU-Forfatningen[/W] som en særlig protokoll.

Linker

Se også Energi.
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/da/datoc38.htm