Energipolitikk

(Photo: EUobserver.com)

I EU hører atomenergi under Euratom-traktaten, men det finnes ikke noe generelt kapittel i EU-traktaten om energi. EU-Kommisjonen har gradvist ført salg av forskjellige energiformer inn under de normale fellesskaps regler for frihandel.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at energi-området skal omfattes av delt kompetanse. Dette vil si at medlemsstatene mister retten til å være lovgivende, når EU er lovgivende på et område.

Euratom-traktaten foreslås tilføyet EU-Forfatningen som en protokoll, selv om den ellers skulle fornyes eller bortfalle i år 2007.l

Traktaten fremmer atomkraft, men hverken de eksisterende traktater eller den foreslåtte EU-Forfatning kan tvinge land til å akseptere oppførelse av atomkraftverker på deres territorium.

Linker

http://www.europa.eu.int/pol/ener/index_da.htm