Atomkraft

(Photo: These Tides)

Euratom-traktaten ble underskrevet samtidig med Roma-traktaten i 1957. EU har nå ansvar for sikkerheten omkring 145 atomkraftverker i EUs medlemsland. Dette antall steg med ytterligere 23 etter utvidelsen av EU med 10 nye ansøkerland i 2004.

Notater

Fremtiden

EU-forfatningen har foreslått at energi blir en delt kompetanse. Vedtagelsen av en EU-lov vil fjerne retten til å vedta nasjonale lover på samme område. (Se Art. I-13 i EU-Forfatningen).

Konventet har også uten diskusjon foreslått å innlemme Euratom-traktaten som bilag til EU-Forfatningen. Den ville ellers bortfalle i 2007. Demokrati-Forum har i stedet foreslått at Euratom-traktaten eventuelt blir tatt med som "forsterket samarbeid" for de land som ønsker det.

Linker

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/index_en.html