Prodi, Romano (1939 - )

Romano Prodi (Photo: EU Commissionen)

President for EU Kommisjonen. Valgt i 1999 etter Santer-Kommisjonens fall. I november 2004 ble han avløst som president for kommisjonen av José Manuel Barroso.

Prodi var tidligere Italias statsminister og professor i nasjonaløkonomi. Han er kjent for å gå direkte til sakens kjerne når han taler om politiske emner. Hans tilbøyelighet til å "kalle en spade for en spade" kan glede mange, men bekymrer noen ganger hans eget personale.

I 2002 kalte han Stabilitets- og Vekstpakten for "dumhetspakten", fordi dens stivhet gjorde den uegnet til å imøtekomme behovet for politikker som kan stimulere vekst og beskjeftigelse i euro området.

Om EUs Hurtige Utrykningsstyrke, som den britiske regjering og andre hevdet ikke var noen Europeisk hær, sa han: "Når jeg talte om en Europeisk Hær, så var det ikke en spøk. Dere kan kalle den "Margaret", dere kan kalle den "Mary-Anne" eller et hvilket som helst annet navn; men det er en forent innsats for fredssikrende verv – den første felles, ikke bilaterale (mellom 2 land), innsats på europeisk nivå".

Han sa til den danske offentlighet under folkeavstemningen om den felles valuta i 2000, at den ikke var forpliktet til å stemme "Ja" til euroen. Prodi fortalte den irske offentlighet, under folkeavstemningen om Nice-traktaten i 2002, at utvidelsen av EU ville fortsette, uansett om irene vedtok Nice-traktaten, og at den kun var en politisk og ikke en juridisk betingelse for utvidelsen – et budskap som ikke passet den irske regjering.

I hemmelighet lot han en liten gruppe EU-embetsmenn omkring Francois Lamoureux lage en skisse av en fullstendig EU-forfatning kalt “Penelope” etter Odysseus sin kone. Dette dokumentet ble kun trykt i noen få nummererte eksemplarer og ble hemmeligholdt til siste øyeblikk. EU kommisjonens flertall nedstemte utkastet og bakket i stedet opp om Konventet om Europas fremtid. Derfor har Prodi´s "Penelope" kun karakter av et foreløbig arbeidsdokument, som er langt mer detaljert og politisk følsomt enn det offisielle dokument fra Kommisjonen.

Prodi er en engasjert EU føderalist (forbundsstats tilhenger). Han har offentliggjort en del av sitt e-mail register og postlisten på internettet, i tillegg til at han har gjort EU Kommisjonens dagsordener og referater delvis tilgjengelige på internettet.

Etter Prodis hjemkomst til italiensk politikk i 2004, nevnes han som mulig statsministerkandidat for sentrum-venstre alliansen i Italia.

Linker

http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/index_da.htm