Offentlig anklager

En anklager er en embetsmann som innbringer anklager for domstolene for påståtte forbrytelser. I dag har EU ikke noen felles anklager.

Fremtiden

EU har foreslått at man oppretter en EU-basert offentlig anklager, som kan innbringe kriminalsaker mot personer som utøver visse grenseoverskridende forbrytelser. Beslutningen skal treffes enstemmig.