Kalender for EU-formannskaper

Belgian EU Presidency flag at Genval, September 2001 (Photo: Lisbeth Kirk)

Formannskapet i EU skifter to ganger i året.

2003 Hellas og Italia.
2004 Irland og Nederland.
2005 Luxembourg og Storbritannia.
2006 Østerrike og Finland.
2007 Tyskland og Portugal.

Notater

EU-Forfatningen foreslår en fast formann for Det Europeiske Råd, en såkalt EU-president. I tillegg vil rotasjonssystemet bli endret til et system med "lag-formannskap" bestående av hver 3 medlemsland. Hvert medlemsland vil stadig have formannskapet i 6 måneder.

Linker

Hjemmesiden for det irske formannsskap http://www.eu2004.ie/