Embetsmenn

Mer enn 30.000 embetsmenn er ansatt i EU institusjonene. De samarbeider med mange flere embetsmenn i medlemslandene. Embetsmenn har en stor rolle i både den nasjonale lovforberedende prosess og i EU.

I realiteten vedtas de fleste love av embetsmenn uten annen godkjennelse enn den endelige, formelle godkjennelse.

I dag blir omkring 70% av lovgivningen utarbeidet av arbeidsgrupper i Rådet, 15% av ambassadører i COREPER, men kun 15% realitetsbehandles i Rådet.

I EU-Kommisjonen blir kun 2% av beslutningene truffet i selve kommisjonen. 25% besluttes ved skriftlig prosedyre mellom kommissærene. Resten treffes reelt av enkeltkommissærer eller embetsmenn fra kabinettene.

Embetsmennenes rolle diskuteres ofte i EU. EU-Parlamentet mener at embetsmennene har for mye makt og arbeider uten demokratisk kontroll.

Fremtiden

EU-Forfatningen har forslått at alle formelle forhandlinger i Rådet skal være offentlige. EU's diplomatiske korps skal styrke EU's representasjon i utlandet. De eksisterende 126 EU-delegasjoner skal endres til ambassader.