Regionsutvalget

(Photo: Committee of the Regions website)

Medlemmer som representerer lokale myndigheter i EU. Regionsutvalget har kun en rådgivende funksjon.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at Regionsutvalget skal ha mulighet for å gå til EU-Domstolen i Luxembourg og anklage lovforslag for at stride mot prinsippet om at lover og politikker skal utarbeides på et så lavt nivå som mulig (nærhetsprinsippet – subsidiaritet).

Regionsutvalget vil ha opp til 344 medlemmer i et utvidet EU. Det vil se ut på følgende måte:

Tyskland           

 24 

Storbritannia

 24

Frankrike

 24

Italia

 24

Spania

 21

Polen

 21

Romania

 15

Nederland

 12

Hellas

 12

Tjekkia

 12

Belgia

 12

Ungarn

 12

Portugal

 12

Sverige

 12

Bulgaria

 12

Østerrike

 12

Slovakia

 9

Danmark

 9

Finland

 9

Irland

 9

Litauen

 9

Lettland

 7

Slovenia

 7

Estland

 7

Kypros

 6

Luxembourg

 6

Malta

 5

Linker

http://www.cor.eu.int./da/index.html