Tildelt makt

EU har kun den makt som har blitt tildelt institusjonene ved traktatene.
Makt, som ikke er tildelt institusjonene, forblir i medlemslandene. Dette er akkurat som i "the 10th Amendment" i den amerikanske forfatning og den Sveitsiske forfatning.

Fremtiden

Prinsippet om tildeling er inkludert i artikkel I-9 i EU-Forfatningen.