Konstruktiv stemmeavholdelse

Et land kan velge å avstå fra å stemme og dermed tillate at andre treffer beslutninger med enstemmighet. Dette prinsipp er innført i den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at konstruktiv avståelse også skal kunne anvendes i forsvarsspørsmål, slik at de, som ikke ønsker at delta i de felles militære aktiviteter, kan la de andre gjennomføre dem.

Linker

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/cig/g4000k.htm#k10