Konstruktiv flertydighet

Eurokratisk ord for et kompromiss hvor den egentlige mening ikke er klar. Muliggjør typisk at en konklusjon kan fortolkes i forskjellige retninger i de forskjellige land.

Notater