Høringsprosedyren

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

En av beslutningsformene i Romatraktaten og de etterfølgende traktater, som også er tatt med i EU-Forfatningen.

EU-Parlamentet uttaler seg om lovforslag fra Kommisjonen og Ministerrådets behandling, men uten at Kommisjonen eller Rådet er forpliktet til at rette seg etter høringssvaret, og heller ikke til å lese det.

Rådet kan derimot ikke ignorere høring av Parlamentet etter den såkalte Isoglucose-sak, hvor EU-Parlamentet fikk EU-Domstolen til å annullere en beslutning hvor høringsprosedyren ikke ble fulgt korrekt.

Høringsprosedyren anvendes innenfor handelsområdet, landbruksområdet, og i indre anliggender. EU-Forfatningen foreslår at den Felles beslutningsprosedyre skal være den generelle beslutningsprosedyre innenfor alle politikk områder. Dette innebærer at EU-Parlamentets innflytelse økes.

Linker

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_da.htm