Landbruksavgifter

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

EU har en felles landbrukspolitikk, hvor prisene for landbruksprodukter normalt er høyere enn på verdensmarkedet utenfor EU landene. I tillegg til de normale tollsatser opererer EU med en varierende importavgift på landbruksvarer. Målet er å holde en fast pris på landbruksvarer i EU, selv når verdensmarkedets priser endres.

Linker

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_da.htm

Se også pdf-fil om landbruk i forhold til EU-Forfatningen på: http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf