Direktiv

Et direktiv er en beslutningsform i EU, som ifølge EU-Forfatningen skal døpes om til en "rammelov". Rammeloven binder medlemsstatene til å nå de utregnede mål, men rammeloven gjelder ikke umiddelbart og bindende slik som en "forordning", som nå skal døpes om til lov.

Rammelover - direktiver - skal omsettes til nasjonale bestemmelser gjennom folketing og regjering, innenfor en angitt frist, typisk 18 måneder. Hvis et land nekter å vedta et direktiv, kan det godt komme til at gjelde allikevel. Hvis reglene er tilstrekkelig presise, kan de betraktes som direkte anvendelige.

EU-Domstolen har gjennom årene erklært mange direktiver for direkte anvendelige og til og med gjort land erstatningspliktig, hvis de ikke har gjennomført et direktiv til tiden.

Forordninger/lover skal ikke omsettes til nasjonale lover gjennom de forskjellige landes lover og bekjentgjørelser. De gjelder umiddelbart i motsetning til rammelover/direktiver. Democracy-Forum har foreslått å avskaffe alle direktiver og endre dem til ikke-bindene anbefalinger. Hvis man ønsker den bindene virkning, skal man vedta en riktig lov.