Doping

(Photo: www.freeimages.co.uk)

EU støtter kampanjer mot doping i sport. EU-Forfatningen gjør det mulig å vedta rettslig bindende forskrifter på sportsområdet, dog uten å harmonisere nasjonale lover.

Linker

http://europa.eu.int/comm/spor......key_files/doping/a_dop_en.html