ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Alminnelig forkortelse for Rådet av økonomi- og finansministrer som også styrer den Økonomiske og Monetære Union.

Før de formelle møter, avholder man innimellom uformelle møter mellom ministrene fra de 12 land i Eurozonen, i daglig tale kjent som Euroland. Disse møter kalles også Euro-X møter. En betegnelse fra den tid, hvor det fortsatt var usikkert, hvor mange land som ville overgå til en felles valuta.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår en formell rolle for ECOFIN- ministrene fra de land som har gått over til Euroen.

I et EU med 25 land vil kun halvdelen være medlem av Euroland. Imidlertid er alle Ansøkerlandene forpliktet gjennom deres opptakelsestraktater til å bli medlemmer med tiden.

Linker

http://www.eu2004.ie/templates....../standard.asp?sNavlocator=4,19