Europahymne

The last part of Beethoven's Ninth Symphony and Schiller's "Ode to joy are" the anthem of the EU (Photo: European Commission)

Siste del av Beethovens Niende Symfoni og Schillers "Ode til Gleden" er EUs "hymne". Hentet fra Europarådet på samme måte som det blå og gule flagg med de 12 stjerner.

Fremtiden

EU-Forfatningen vil gjøre oden til Unionens "nasjonalmelodi".

Linker

http://www.europa.eu.int/abc/symbols/anthem/index_da.htm