Eksklusjon

EU-traktatene undertegnes med "evig" gyldighet. En medlemsstat kan imidlertid trekke seg ut av EU-samarbeidet. Det kan skje lovlig med en enstemmig beslutning i Rådet. Et land kan straffes med at man fratar landet dets stemmerett, men det kan ikke ekskluderes.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår, at et land skal kunne forlate EU etter egen beslutning med 2 års varsel.