Våpeneksport kontroll

(Photo: Notat)

Wassenaar avtalen fra 1996 omfatter 33 stater og kontrollerer salg av våpen og avansert utstyr. Hovedkvarteret for den faste våpeneksport kontroll ligger i Wien.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår felles EU-regler for produksjon og salg av våpen og etablering av et felles våpenagentur.

Linker

http://www.wassenaar.org/